Każdy może uratować komuś życie!

Każdy może uratować komuś życie!
Takie hasło towarzyszyło nam podczas warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W warsztatach brali udział uczestnicy projektu „Nie emigruję – tu zostaję” oraz ich najbliższe otoczenie.
Celem warsztatów było nabycie teoretycznych umiejętności na temat tego jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Poza wiedzą teoretyczną mieliśmy okazję także wykonać ćwiczenia praktyczne takie jak układanie
w pozycji bezpiecznej osoby nieprzytomnej czy przeprowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej
z użyciem fantomów dorosłego oraz niemowlaka.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał kieszonkowy zestaw do udzielenia RKO.
Warto pamiętać, że każda przeszkolona osoba to większa szansa na uratowanie komuś życia!

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nie emigruję – tu zostaję” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.