Kolejna wizyta studencka za Nami

Wczoraj Biuro ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu miało po raz kolejny okazję gościć grupę studentów. Tym razem była to grupa z Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wizyta miała na celu zapoznaniu młodych ludzi z zagadnieniami miejskimi dotyczącymi rewitalizacji oraz przedstawienie problematyki Wałbrzycha jako miasta poprzemysłowego, z tendencją do kurczenia się. 

Podczas wizyty przedstawiono główne założenia, plany i dotychczasową realizację działań rewitalizacyjnych w Wałbrzychu oraz problemy funkcjonalno – przestrzenne obszaru rewitalizacji. 

Następnie zorganizowano zwiedzanie po wybranych obszarach rewitalizacji: Śródmieście i Nowe Miasto, gdzie przewodnik – Pan Mateusz Mykytyszyn – Prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, opowiedział o miejscach charakterystycznych z punktu widzenia rewitalizacji miasta uwzględniając aspekty funkcjonalno – przestrzenne poszczególnych miejsc.

Odbyta wizyta, była już kolejnym spotkaniem Biura ds. Rewitalizacji Miasta z grupą studentów, chcących zaczerpnąć wiedzy w zakresie działań rewitalizacyjnych Wałbrzycha. 

Dziękujemy  studentom oraz ich opiekunowi Panu dr Jędrzejowi Gadzińskiemu oraz zachęcamy do ponownego odwiedzenia Wałbrzycha.