Konsultacje dotyczące koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście

Zapraszamy 25 i 26 czerwca br. na warsztaty konsultacyjne dotyczące koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście. Konsultacje osobno odbędą się dla przedsiębiorców, młodzieży oraz pozostałych zainteresowanych mieszkańców.