Konsultacje społeczne – Rewitalizacja przestrzeni Sobięcina

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Sobięcin oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie podobszaru rewitalizacji Sobięcin na spotkanie konsultacyjne, by podzielić się swoimi potrzebami i pomysłami na pozytywne zmiany w przestrzeni podobszaru rewitalizacji Sobięcin. Celem spotkania będzie zebranie informacji przydatnych do opracowania koncepcji. Propozycje projektowe zostaną następnie przedstawione i poddane dyskusji we wrześniu 2018 r. Gotowa koncepcja zostanie zaprezentowana do końca października 2018 r.

Koncepcja rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Sobięcin, wraz z opracowaniem analitycznym oraz makietą i wizualizacją propozycji urbanistycznych opracowana zostanie w ramach realizacji projektu Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin

Czwartek, 5 lipca, godz. 17.00-19.00

Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 105

Alternatywnie, zapraszamy na spotkanie w tej samej sprawie, w mniejszym gronie:

Spotkanie konsultacyjne dla instytucji z podobszaru rewitalizacji Sobięcin

Czwartek, 5 lipca, godz. 14.00-15.30

Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 105