Lekcja z natury – kolejna inicjatywa lokalna w naszym mieście

W ramach Akcji Rewitalizacja i tworzeniu inicjatyw lokalnych w każdym z podobszarów rewitalizacji miasta, dbamy również o zwierzęta. Tym razem w nawiązaniu do Europejskich Dni Ptaków, Biuro Rewitalizacji i
Planowania Przestrzennego wraz z Biurem Ochrony Środowiska, Miejskim Zakładem Usług Komunalnych,
ze specjalnym udziałem przyrodnika, fotografa i pasjonata ptaków 
– Krzysztofa Żarkowskiego, zorganizowało warsztaty przyrodnicze w parku im. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Sobięcin.

Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 wysłuchali z zainteresowaniem prelekcji na temat życia i zwyczajów ptaków i samodzielnie wykonali dla nich budki lęgowe, które zostały przymocowane do drzew w sobięcińskim parku.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nie emigruję – tu zostaję” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.