Mieszkańcy zaprojektowali Nowe Miasto

 W miniony piątek oraz sobotę (3 i 4 sierpnia 2018 r.) projektanci z biura architektonicznego Buława sp. z o.o. przeprowadzili dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące powstającej koncepcji rewitalizacji dzielnicy Nowe Miasto.

Celem było uzyskanie opinii mieszkańców co do proponowanych rozwiązań. Tematyka dotyczyła obszaru wzdłuż ul. 11 Listopada. Tamże zorganizowany został punkt konsultacyjny który przyciągnął łącznie 30 osób, które podzieliły się swoimi uwagami oraz wątpliwościami dotyczącymi zaprezentowanej wstępnej koncepcji.

Ogólnie, przedstawiona koncepcja budowy nowego ciągu pieszego wraz z placykami zabaw, skwerami i urządzeniami dla mieszkańców cieszyła się aprobatą. Dyskusja dotyczyła głównie zachowania dobrze zagospodarowanych ogródków, problemów z gospodarką odpadami, dbania o wspólną przestrzeń i utrzymywania jej w porządku.

Wkrótce powstanie końcowa koncepcja, która zostanie przekazana Urzędowi Miasta.