Mikrogranty 2018 – spotkanie informacyjne

W związku z planowanym na dzień 1 marca 2018 roku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnych obszaru rewitalizacji Wałbrzycha,

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
serdecznie zaprasza
na spotkanie informacyjne dla lokalnych liderów
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,

tj. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, kościołów i związków wyznaniowych realizujących działania statutowe na terenie Wałbrzycha.

Na spotkaniu powiemy o zasadach przyznawania mikrograntów w 2018 roku, m.in.:

  • kto i w jaki sposób może ubiegać się o dotacje,
  • na jakie działania można przeznaczyć dotację,
  • w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić wniosek,
  • jakie są kryteria oceny wniosku,
  • jakich błędów należy unikać podczas wypełniania wniosków, realizacji zadań oraz wypełniania sprawozdania z ich realizacji.

    Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2,  Sala Ślubów,
    I piętro, 20 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 13.00 – 15.30.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: 
rewitalizacja@um.walbrzych.pl  do dnia 16 lutego br. (piątek).

Projekt pn.:“Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020