Nabór do pracy. Inspektor – organizator społeczności lokalnej (streetworker)

Masz doświadczenie i chcesz pracować ze społecznością lokalną obszaru rewitalizacji Wałbrzycha?
Posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych?
Chcesz wziąć czynny udział w rewitalizacji miasta?

Dołącz do naszego Zespołu i zostań organizatorem społeczności lokalnej!

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
http://bip.um.walbrzych.pl/recruitments/content/22692

Zapraszamy!