Nowa interaktywna ankieta o Śródmieściu

Zapraszamy do wypełnienia nowej interaktywnej ankiety dotyczącej koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście.

Ankieta jest częścią konsultacji społecznych prowadzonych w ramach zadania: „Wykonanie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Śródmieście w Wałbrzychu” realizowanego w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

link do ankiety:

http://pwc-pl.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5ad250022def4c8aa756a5efee16a732