Nowy termin składania wniosków o dofinansowanie na rewitalizację!

Informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) został przedłużony do 30 grudnia 2016 r.

więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-6-3-4-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-aw-typ-b-remont-odnowa-czesci-wspolnych-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/