Partycypacja społeczna popłaca

W ubiegłą sobotę podsumowaliśmy dwa projekty zrealizowane dzięki dotacji z budżetu Gminy Wałbrzych.

Głównymi realizatorami projektów byli mieszkańcy Starego Zdroju ulicy Przywodnej, przy wsparciu i współpracy Fundacji „Z całego serca” Pana Anatola Sznura i Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Pierwszy projekt nosi nazwę „Zielony koszyk- zielenimy podwórko”, drugi natomiast to „Sąsiedzka ławeczka dla Seniora”.

Przy realizacji obu działań doszło do kooperacji, integracji, kreatywnościwielkiej dumy z osiągniętych efektów. Wszystko to widać na załączonej fotorelacji.
Zapraszamy do oglądnięcia kolejnych przykładów dobrych praktyk i partycypacji społecznej.