Przygotowania do aktualizacji programu rewitalizacji

W dniach 29-30 listopada br. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i jednostek podległych wzięli udział w warsztatach przygotowujących do prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Analiza celów i kierunków działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji pod kątem aktualizacji Programu w roku 2019”

Warsztaty odbyły się z podziałem na dwa panele tematyczne:
1. Analiza dotychczasowych działań rewitalizacyjnych oraz nowych planów Gminy przed rozpoczęciem procesu aktualizacji GPR w roku 2019.
2. Ocena koncepcji rozwiązań przestrzennych dla podobszarów rewitalizacji pod kątem utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.