Spacer historyczno-badawczy po Sobięcinie

W związku z rozpoczęciem prac nad Koncepcją rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych dla podobszaru Sobięcin w Wałbrzychu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spacer badawczy.

Podczas Urodzin Ulicy Karkonoskiej tradycyjnie zostanie zorganizowany spacer historyczny po dzielnicy, który połączony będzie ze spacerem badawczym, podczas którego poznamy podobszar rewitalizacji Sobięcin. Podczas spaceru będzie można zgłosić swoje potrzeby i sugestie do koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Spacer historyczno-badawczy odbędzie się w sobotę 16 czerwca w godz. 11:00-13:00. Start: przy dyskoncie Biedronka, ul. 1-Maja.

Spacer badawczy to metoda wstępnej diagnozy przestrzeni, w której uczestnicy, wraz z przewodnikiem oraz zespołem projektowym spacerują po analizowanej przestrzeni i na miejscu dzielą się swoimi spostrzeżeniami, równocześnie patrząc na znane i codziennie odwiedzane miejsca w nowy sposób.

Koncepcja rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Sobięcin w Wałbrzychu wraz z opracowaniem analitycznym oraz makietą i wizualizacją propozycji urbanistycznych wykonywana jest w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Koncepcję sporządza Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA Michał Stangel. W kolejnych etapach opracowania koncepcji odbędą się spotkania konsultacyjne – w lipcu, sierpniu i wrześniu – terminy będą ogłaszane na bieżąco.