Spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu w rejonie ulic Przemysłowej – 1-go Maja – Gen. W. Sikorskiego w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie dot. zagospodarowania terenu w rejonie ulic Przemysłowej
– 1-go Maja – Gen. W. Sikorskiego w Wałbrzychu,  w zakresie określonym Uchwałą Nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Hufca ZHP przy ulicy Przemysłowej 16 w Wałbrzychu.
Poznawanie potrzeb i oczekiwań pozwoli na podejmowanie właściwych i akceptowanych przez uczestników procesu decyzji podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoby zainteresowane będą mogły porozmawiać z wykonawcą w/w planu miejscowego.

 Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w przedmiotowym spotkaniu.

 

 Projekt pn.:“Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020