Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej zmienia nasz lokalny świat

W ramach przyznanych mikrograntów na realizację oddolnych inicjatyw społecznych,
kolejna organizacja przyczynia się do polepszenia wizerunku naszego miasta.
Tym razem podziwiać możemy działania Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej i jej podopiecznych,
a wszystko to ukwiecone poezją lokalnego twórcy Jachimowicza.

Zapraszamy do fotorelacji.