Targi Wolontariatu oraz warsztaty wzmacniające współpracę z wolontariuszami

Szanowni Państwo,

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Dolnośląskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na pierwszy blok organizacyjno-szkoleniowy w obszarze wolontariatu. Spotkania odbędą się w dniu 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 5, sala 32 (II piętro).

Spotkania odbędą się w ramach projektuWOLONTARIUSZ.ORG finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i są ważnym elementem przygotowania lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do zbliżających się Wałbrzyskich Targów Wolontariatu, które odbędą się 4 listopada 2016 r. w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Obejmować będą następujący zakres tematyczny:

– godz. 11.45 – 13.45 – internetowe narzędzia współpracy z wolontariuszami

Zajęcia komputerowe, podczas których uczestnicy poznają narzędzia platformy wolontariusz.org pozwalające na publikowanie ofert wolontariatu, przeszukiwanie ich według zadanych kluczy, aplikowanie, komunikację oraz łatwe generowanie porozumień wolontariackich z użyciem kreatora szablonów. Przygotowane narzędzia umożliwią organizacjom i instytucjom łatwe pozyskiwanie wolontariuszy, formalizowanie współpracy oraz zarządzanie.

– godz. 14.00 – 15.00 – spotkanie organizacyjne dla wystawców Wałbrzyskich Targów Wolontariatu 2016

Podczas spotkania zostaną wspólnie uzgodnione szczegóły techniczne i organizacyjne Targów.

– godz. 15.30 – 19.30 – warsztaty z tworzenia ofert wolontariatu

W trakcie zajęć uczestnicy:

– poznają metody skutecznego pozyskiwania wolontariuszy,

– dokonają analizy potrzeb reprezentowanego przez nich podmiotu w obszarze wolontariatu

– opracują podstawowe założenia koncepcji wolontariatu w ich organizacji/instytucji

– wypracują konkretne oferty wolontariatu

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailowe na adres biuro@wolontariusz.org lub telefoniczne pod nr 71 79 19 789 (w godz. 10.00 – 18.00) do dnia 24.10.2016 r. W zgłoszeniach prosimy o podanie nazwiska uczestnika, reprezentowany podmiot oraz telefon kontaktowy