Działania przestrzenne w obszarze Śródmieście skupiały się na następujących zakresach:

 • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na strefy aktywizacji gospodarczej, kulturalnej, integracji społecznej, wypoczynku i rekreacji,
 • remonty budynków mieszkalnych również z wewnętrznymi instalacjami oraz otoczeniem,
  w tym szczególnie podwórzy i placów zabaw,
 • remonty i adaptacje obiektów zabytkowych pod działalność turystyczną i kulturalną,
 • modernizacje, remonty i adaptacje budynków pod działalność w sferze pomocy społecznej
  i aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru,
 • modernizacje budynków administracji publicznej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • remonty i modernizacje infrastruktury sieciowej, dróg i chodników,
 • przygotowanie lokalizacji punktów gastronomii oraz usług i handlu atrakcyjnych dla centrum miasta,
 • rozbudowa monitoringu wizyjnego,
 • budowa i remonty infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem zieleni i stref rekreacji przyrodniczej,
 • budowa i wydzielanie miejsc parkingowych zgodnie z przyjętym systemem organizacji komunikacji w Śródmieściu.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WALBRZYCHA NA LATA 2008 – 2015

Działania przestrzenne realizowane w wyżej wymienionym zakresie miały przede wszystkim przyczynić się do znacznego poprawienia funkcjonalności szczególnie Śródmieścia, jako obszaru o znaczeniu ponadlokalnym obsługującym:

 • mieszkańców miasta i okolicznych obszarów wiejskich, a także powiatów wchodzących w skład podregionu wałbrzyskiego (powiat dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki)
 • lokalny biznes, przedsiębiorców z terenu powiatów podregionu wałbrzyskiego oraz kontrahentów lokalnych przedsiębiorstw.

Śródmieście docelowo było również przeznaczone do obsługi zwiększonego, w związku z aktywizacją turystyczną gminy i okolic i realizacją m.in. zadań w obszarze Śródmieścia, ruchu turystycznego.