Trzecie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin

W piątek 28 września 2018 r., w godzinach od 16:00 do 18:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców
Sobięcina na trzecie spotkanie konsultacyjne.

Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 105. 

Celem spotkania będzie podsumowanie analiz i prezentacja wstępnych pomysłów i roboczych
założeń do koncepcji zagospodarowania oraz dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Rozwinięte propozycje projektowe zostaną następnie przedstawione na kolejnych warsztatach,
a gotowa koncepcja zostanie opracowana do końca października 2018 r.