Wyjaśnienia do naboru projektów w ramach poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami ze strony wspólnot mieszkaniowych, dotyczących naboru wniosków ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych, pełniącą rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych), informujemy, że wszystkie pytania dotyczące naboru wniosków i  procedury konkursowej należy kierować bezpośrednio do:

Głównego Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax (71) 776 98 41

pife@dolnyslask.pl

 pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

  • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
  • telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151
  • lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

            Dodatkowo informujemy, że odpowiedzi na pytania dotyczące naborów w ramach Działania 6.3 przygotowane przez IZ RPO WD 2014-2020, które mogą być pomocne Wnioskodawcom ZIT AW znajdują się na stronie internetowej: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-6-3-4-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-aw-typ-b-remont-odnowa-czesci-wspolnych-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/  – „Pytania i odpowiedzi działanie 6.3”.