Zapraszamy na debatę publiczną

Przedmiotem debaty publicznej będzie tym razem projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Garbarską, Młynarską, Św. Jadwigi oraz Mickiewicza w Wałbrzychu. Spotkanie
z mieszkańcami i podmiotami zainteresowanymi przyjętymi w projekcie powyższego planu zapraszamy 3 października br. o godzinie 16.00 do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Podczas debaty będzie można …zapoznać się z ustaleniami wspomnianego dokumentu. Dodatkowo uwagi do projektu uchwały można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wałbrzycha na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2017 roku.