Zapraszamy na kolejną Kawiarenkę Obywatelską

Drodzy Mieszkańcy,

przed Nami kolejna kawiarenka obywatelska, która rozpocznie cykl spotkań z mieszkańcami w tym roku.
Tym razem spotykamy się w kawiarni Sztygarówka w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, a tematem naszego spotkania przy kawie będzie możliwość realizacji mikrograntów w podobszarach rewitalizacji Wałbrzycha.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.