Zaprojektuj Nowe Miasto z nami!

Serdecznie zapraszamy na kawiarenki obywatelskie związane z koncepcją przestrzenną rewitalizacji dzielnicy Nowe Miasto. Kawiarenki odbędą się:

  • 16  lipca (poniedziałek) godz. 15:00Państwowej Szkole Podstawowa nr 23, ul. Andrzeja Struga 3
  • 17  lipca (wtorek) godz. 10:00Bibliotece pod Atlantami Filia nr 1 Dziecięca, ul. Piłsudskiego 90
  • 17  lipca (wtorek) godz. 17:00 w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej, ul. Piłsudskiego 102 (przy placu Górnika)

Podczas kawiarenek będziemy prezentować i dyskutować wypracowaną do tej pory koncepcję przestrzenną rewitalizacji dzielnicy.

Będzie to okazja do włączenia Państwa pomysłów do końcowej wersji koncepcji i wypracowania wspólnych rozwiązań dla miejsc w których Państwo mieszkacie, pracujecie.
Zaproponowaliśmy trzy kawiarenki o różnych godzinach, aby każdy z Państwa mógł być z nami o dogodnej dla siebie porze. Proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim potencjalnie zainteresowanym.

Kawiarenki zostaną przeprowadzone przez biuro architektoniczne Buława sp. z o. o., które tworzy koncepcję rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Nowe Miasto
w Wałbrzychu na zlecenie Urzędu Miasta Wałbrzycha.