Znamy wyniki drugiej edycji „mikrograntów”

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 21 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach 2 edycji „mikrograntów”.

Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Streetworkerek zatrudnionych w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Do konkursu zgłoszono 21 wniosków z 6 podobszarów rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę niemal 60 tysięcy złotych. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia dotyczące m.in. przeprowadzenia survivalowych warsztatów oraz letniej czytelni w wałbrzyskim Śródmieściu dla dzieci, zajęć w ramach akademii podwórkowej dla seniorów, warsztatów wikliniarskich wraz z utworzeniem filiżanki upamiętniającej 100-lecie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, zakup figurek szachowych do wspólnych rozgrywek w plenerze, wspólne porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni w poszczególnych dzielnicach, odnowienie ścieżki turystycznej prowadzącej na Nowy Dwór oraz ścieżki edukacyjnej w parku im. T. Kościuszki. Projekty będą realizowane od kwietnia do października 2018 roku.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie:

http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/26714/zarzadzenie-nr-266-2018