Wtorkowe popołudnie z Rodziną zastępczą

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Wtorkowe popołudnie z Rodziną zastępczą

Sympatycy naszych kawiarenek obywatelskich wtorkowe popołudnie spędzili razem z nami w Rynku w kawiarni „Ferayna”. Na spotkanie z mieszkańcami zostały zaproszone Panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu: Anna Cyran Zastępca Kierownika Działu Pieczy Zastępczej i Joanna Szczepanek Pracownik socjalny. Na kawiarenkę przybyła również liczna grupa rodzin, które założyły Wałbrzyskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz”.

W kawiarnianej atmosferze, podgrzewanej gorącymi sercami rodzin zastępczych, z dużym zainteresowaniem były prowadzone rozmowy o faktach oraz obalane stereotypy nt. pieczy zastępczej. Pojawiło się mnóstwo pytań, uczestnicy opowiadali swoje przeżycia związane ze skierowaniem przez MOPS pierwszych dzieci, wymieniali się doświadczeniami, spostrzeżeniami i rozwiewali swoje obawy.

Zaciekawieni wolontariatem w rodzinach zastępczych wymienili się kontaktami, a potencjalni kandydaci uzyskali kilka cennych rad od specjalistów, m.in.:

  • pamiętać, że pracujemy na emocjach i uczuciach, a to wymaga empatii i delikatności,
  • szanować korzenie dzieci, nie separować rodziców biologicznych od ich dzieci, nie rywalizować,
  • wprowadzić jasne zasady w domu, wyznaczać dzieciom granice i je egzekwować,
  • doceniać i chwalić swoich podopiecznych,
  • spróbować znaleźć z dziećmi wspólne pasje,
  • nie traktować rodzicielstwa zastępczego jako zajęcia dochodowego.

Rodzina zastępcza to piękna idea, bo pozwala dzieciom uniknąć umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki wychowawczej.  Rodziny powinny traktować przydzielone im dzieci z szacunkiem i w sposób sprzyjający poczuciu ich godności. Zobowiązane są dbać o stan zdrowia dzieci, zapewniać im odpowiednie kształcenie oraz wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, jak również pomagać rozwijać pasje. Rodziny powinny także umożliwiać dzieciom kontakt z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, jeśli istnieje taka możliwość, a Sąd wyraził na to zgodę. Klamrą spinającą nasze sierpniowe spotkanie jest przeświadczenie wszystkich uczestników, że każde dziecko ma prawo mieć ciepłą i opiekuńczą rodzinę, która je pokocha oraz zaakceptuje w całości, takim jakim ono jest.

Po informacje nt. rodzin zastępczych należy się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, tel. 74 664 08 47.

Menu