Spotkanie dla wałbrzyskich NGO

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Spotkanie dla wałbrzyskich NGO

Szanowni Państwo, przedstawiciele wałbrzyskich NGO,

mamy przyjemność zaprosić na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych w I kwartale tego roku wywiadów i ankiet wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w badaniu dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się z nami Waszymi uwagami na temat współpracy pomiędzy samorządem a wałbrzyskim sektorem pozarządowym. Chcielibyśmy jednocześnie zaprosić do dalszych prac nad usprawnieniem tej współpracy w najbliższych latach. Dlatego zależy nam na Państwa obecności i aktywności podczas zaplanowanego spotkania:

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sala kolumnowa, ul. Kilińskiego 1, Wałbrzych Śródmieście.

Czas: 20 października 2021 r. godz. 15.30

Ramowy program:

15.30 – 15.45 – Z-ca Prezydenta Wałbrzycha, dr Sylwia Bielawska – otwarcie spotkania, informacja o projekcie realizowanym przez Fundację Dom Pokoju we współpracy z Gminą Wałbrzych – rezultatach dotychczasowych działań oraz planie działań na przyszłość;

15.45 – 16.30 – dr Wojciech Ufel, Uniwersytet SWPS – prezentacja rekomendacji krótko – i długoterminowych w odniesieniu do wyników badań

16.30 – 17.30 – pytania, dyskusja, wspólne omówienie dalszej współpracy.

Menu