OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „WSPÓLNIE DBAMY TO CZYSTE MURY MAMY – edycja 2”.

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „WSPÓLNIE DBAMY TO CZYSTE MURY MAMY – edycja 2”.

Dnia 31 marca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.: „WSPÓLNIE DBAMY TO CZYSTE MURY MAMY – edycja 2” złożona przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych.

Ww. oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.). W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu (załącznik nr 2) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy rewitalizacja@um.walbrzych.pl w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Menu