Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”

Konsultacje trwają do 20.04.2023 r.

Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,128957,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskie.html

Menu