Aktualności

  1. Strona główna
  2. Aktualności

Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

Konkurs
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Rodzaj zadania: Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych…

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu, które odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 na platformie Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo do 26.04.2021 r. na adres: l.wronska@um.walbrzych.pl z podaniem imienia,…

Rusza nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji

Do 23 kwietnia br. potrwa nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet jest forum dialogu między różnymi…

„Zielona Ławeczka” – VII edycja konkursu grantowego!

Konkurs
0
Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim podwórku/osiedlu i złóżcie wniosek. WYSTARCZY zarejestrować zespół  i do 6 czerwca 2021 r. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT. Jest szansa na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1 950,00 zł. W jego skład wchodzi: dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów…

Wyłożono do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że od 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   Projekt planu  udostępniony jest…

Ruszył nabór na wałbrzyskie mikrogranty. Termin na składanie ofert do 30 kwietnia br.

Mikrogranty
0
Do 30 kwietnia br. możliwe jest składanie ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, przewidzianego do realizacji w 2021 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, do pozyskania są mikrogranty na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe…
Menu