Spotkanie dla wałbrzyskich NGO

NGO
0
Szanowni Państwo, przedstawiciele wałbrzyskich NGO, mamy przyjemność zaprosić na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych w I kwartale tego roku wywiadów i ankiet wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w badaniu dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się z nami Waszymi uwagami na temat współpracy pomiędzy samorządem…

Program współpracy z NGO w 2022 r.

NGO
0
Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 6 kwietnia br. swoich propozycji do Programu…

Projekt LEM Stowarzyszenia „Composingart”

NGO
0
„Lem 2021. Widziałem przyszłość” – to hasło 2021 roku, ogłoszonego pod koniec listopada 2020 uchwałą Sejmu jako Rok Stanisława Lema. W dniu 12 września br. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych literackich prozaików. Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Composingart” postanowiło już od dziś akcentować działalność autora m.in. „Solaris” i uhonorować jego…

NGO aktywne mimo pandemii

NGO
0
Wałbrzyskie organizacje pozarządowe, pomimo pandemii, nieustannie prowadzą swoją działalność, a niektóre nawet intensyfikują swoje zadania na rzecz pomocy wałbrzyszanom. Urząd Miejski stara się utrzymywać ciągłą współpracę z NGO oraz w różnych formach wspierać ich poczynania, które ułatwiają i usprawniają jakość codziennego życia mieszkańców. Poniższa prezentacja zawiera zbiór propozycji, rozwiązań i…

Aktywni Obywatele – granty dla organizacji pozarządowych

NGO
0
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro. Umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu została podpisana 1 września 2020 r. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany będzie w latach 2020-2024…

Rozlicz PIT 2021 w Wałbrzychu

NGO
0
Gmina Wałbrzych przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”, który ułatwi Podatnikom przekazanie 1% wałbrzyskim organizacjom pożytku publicznego (OPP) przy rozliczaniu PIT w 2021 roku. W ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który umożliwia organizacjom pożytku publicznego efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, uprzejmie informujemy wałbrzyskie OPP o możliwości przygotowania, przez Instytut Wsparcia…

Konkursy dla NGO

NGO
0
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki w 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się: tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2021 w : zobacz

Pomaganie w Wałbrzychu w czasach pandemii

NGO
0
Pomimo zachowywania dystansu społecznego, noszenia maseczek zasłaniających uśmiechy, izolowania się od siebie, chęć czynienia dobrych inicjatyw i niesienia pomocy innym przekroczyła przeciętny wskaźnik. Przebywając w domu można również pomagać i to na kilka sposobów. Organizacje pozarządowe dzielą się z nami empatią i propozycjami, a Internet zawiesza się od rozpowszechnianych pomocowych…

Ruszył nabór do konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

NGO
0
Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już po raz dziewiąty Fundacja pragnie zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym. Do współpracy Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu dofinansowane…
Menu