Wystartował nabór kandydatów, z grona wałbrzyskich NGO, do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2022 roku

NGO
0
Szanowni Przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2022 roku. Czekamy na zgłoszenia kandydatów na Członków komisji konkursowych, czyli grono specjalistów oraz  ekspertów, którzy będą wspierać Urząd Miejski w Wałbrzychu, m.in. w opiniowaniu, ocenianiu i podziale dotacji dla…

Dialog z wałbrzyskimi NGO

NGO
0
W związku z opublikowanym raportem z badań potrzeb wałbrzyskich NGO, w ubiegłą środę po raz kolejny spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o pomysłach na dalszą współpracę i integrację środowiska pozarządowego. W dyskusji uczestniczyła Pani Prezydent, dr Sylwia Bielawska, a także pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka…

Nadzwyczajny IX Zjazd Delegatów Kół Związku Sybiraków

NGO
0
Poruszającym Marszem Sybiraków rozpoczął się, w ubiegły piątek br. w Ratuszu tut. Urzędu Miejskiego, Nadzwyczajny IX Zjazd Delegatów Kół ZS należących do Wałbrzyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Podczas posiedzenia spotkały się delegacje Kół Sybiraków z Barda, Jedliny-Zdroju, Nowej Rudy, Polanicy-Zdroju, Strzegomia, Świdnicy, Wałbrzycha i Ziębic. Zebranych przywitały dr Sylwia Bielawska Wiceprezydent…

Spotkanie dla wałbrzyskich organizacji pozarządowych

NGO
0
Szanowni Przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych, w związku z opublikowanym raportem z badań potrzeb wałbrzyskich NGO chcielibyśmy zaprosić Was na spotkanie, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 1, sala kolumnowa. Chcemy porozmawiać z Państwem o wynikach badań w odniesieniu…

Raport z badań potrzeb wałbrzyskich NGO

NGO
0
Wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami wałbrzyskich organizacji pozarządowych, na którym podsumowaliśmy proces przeprowadzonych w I kwartale br. wywiadów i ankiet nt. współpracy z NGO. Autorzy raportu z badań zaprezentowali również rekomendacje dla dalszej współpracy – krótko i długoterminowe. Raport jest efektem zawiązanego w grudniu 2020 r. porozumienia pomiędzy Gmina…

Spotkanie dla wałbrzyskich NGO

NGO
0
Szanowni Państwo, przedstawiciele wałbrzyskich NGO, mamy przyjemność zaprosić na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych w I kwartale tego roku wywiadów i ankiet wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w badaniu dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się z nami Waszymi uwagami na temat współpracy pomiędzy samorządem…

Program współpracy z NGO w 2022 r.

NGO
0
Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 6 kwietnia br. swoich propozycji do Programu…

Projekt LEM Stowarzyszenia „Composingart”

NGO
0
„Lem 2021. Widziałem przyszłość” – to hasło 2021 roku, ogłoszonego pod koniec listopada 2020 uchwałą Sejmu jako Rok Stanisława Lema. W dniu 12 września br. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych literackich prozaików. Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Composingart” postanowiło już od dziś akcentować działalność autora m.in. „Solaris” i uhonorować jego…

NGO aktywne mimo pandemii

NGO
0
Wałbrzyskie organizacje pozarządowe, pomimo pandemii, nieustannie prowadzą swoją działalność, a niektóre nawet intensyfikują swoje zadania na rzecz pomocy wałbrzyszanom. Urząd Miejski stara się utrzymywać ciągłą współpracę z NGO oraz w różnych formach wspierać ich poczynania, które ułatwiają i usprawniają jakość codziennego życia mieszkańców. Poniższa prezentacja zawiera zbiór propozycji, rozwiązań i…
Menu