Akcja rewitalizacja

Gminny program rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025