Aktualności

O Rewitalizacji

Pilotażowy program rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne

Kontakt

Partycypacja społeczna

Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?

Z założenia, głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji (…)

Pilotażowy Program Rewitalizacji

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Bez kategorii

Wałbrzyskie instytucje online

Wczoraj proponowaliśmy Wam zamawianie wałbrzyskich smaków do domu. Dziś polecamy Wam zaprosić do domu wałbrzyskie instytucje, nie tylko kulturalne. Czekając nieustająco na zdrowe czasy,…
Mikrogranty

Wspominamy migrogranty na Sobięcinie

W ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w dzielnicy Sobięcin NGO, Partnerstwo lokalne i aktywni mieszkańcy zrealizowali 11…
Menu