Aktualności

O Rewitalizacji

Pilotażowy program rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne

Kontakt

Partycypacja społeczna

Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?

Z założenia, głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji (…)

Pilotażowy Program Rewitalizacji

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

NGO

Mapa aktywności społecznej

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Wałbrzycha, do współtworzenia „mapy aktywności społecznej” naszego Miasta. Dzięki nadsyłanym przez Państwo informacjom publikujemy aktualizowany Wykaz wałbrzyskich organizacji…
NGO

Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na 3-letnią kadencję 2020-2023, w tym:1) czterech przedstawicieli Prezydenta, 2) czterech przedstawicieli Rady…
Seniorzy

Halo Aktywni 60+ w sieci

Przez ostatnie tygodnie, działania dla seniorów – wolontariuszy w ramach Wałbrzyskiego Centrum Telefonicznego zostały przeniesione do Internetu. Konsultacje, szkolenia oraz wymiana spostrzeżeń odbywały się…
Menu