Aktualności

O Rewitalizacji

Pilotażowy program rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne

Kontakt

Partycypacja społeczna

Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?

Z założenia, głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji (…)

Pilotażowy Program Rewitalizacji

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

NGO

Wspólnie dbamy to czyste mury mamy!

Od 2 miesięcy wolontariusze Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Straż Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizują projekt, który jest odpowiedzią na…
Konkurs

Konkurs na mural unieważniony!

Z uwagi na zastrzeżenia, które zostały zgłoszone przez podmioty trzecie w trakcie trwania konkursu, co do jednej z prac, wskazujące na wykorzystanie w niej…
Konkurs

Głosujemy na mural na Placu Górnika!

Zakończyliśmy 1 etap oceny projektów w ramach konkursu na  „Mural na Placu Górnika”. Do konkursu wpłynęło 9 prac, które ocenione zostały przez Komisję Konkursową…
Menu