Aktualności

O Rewitalizacji

Pilotażowy program rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne

Kontakt

Partycypacja społeczna

Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?

Z założenia, głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji (…)

Pilotażowy Program Rewitalizacji

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

NGO

Czyste mury wałbrzyskich kamienic

Do końca czerwca br. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Straż Miejska, Policja, Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w…
NGO

Nowa aktywistka w Radzie Pożytku

W dniu 27 czerwca br. podczas kolejnego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, do składu Rady dołączyła nowa aktywistka Pani Grażyna Borowska, która jest…
Menu