Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że:

  • dnia 30 kwietnia 2024 r., o godzinie 10:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – Platforma Microsoft Teams odbędzie się I spotkanie konsultacyjne dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
    W przypadku chęci rejestracji swojego udziału w I spotkaniu konsultacyjnym online prosimy zgłaszać się w terminie do 29.04.2024 r. na adres: planowanie@um.walbrzych.pl .
  • dnia 30 kwietnia 2024 r., o godzinie 16:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 1 odbędzie się I spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Spotkanie jest otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o telefon do Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego: tel. 74 64 44 721 / 74 64 44 722 / 74 64 44 723

Menu