Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

  1. Strona główna
  2. Bez kategorii
  3. Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

„Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych” to nazwa projektu, który w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, otrzymał z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Od czerwca do listopada 2024 roku grupa 20 seniorów, w tym Członkowie Wałbrzyskiej Rady Seniorów, Rad Seniorów Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów będzie miała możliwość bezpłatnego udziału w różnorodnych aktywnościach, m.in.:
1. Udział w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym Rad Seniorów z Wałbrzycha, Mieroszowa i Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Walimia, połączonym spacerem historycznym po Sokołowsku z przewodnikiem, wykładem przyrodniczym o ziołach i ziołolecznictwie, ekologicznymi warsztatami i wspólnym obiadem w Sokołowsku.
2. Udział w wykładzie otwartym na temat profilaktyki raka prostaty u mężczyzn.
3. Udział w wykładzie otwartym na temat profilaktyki raka piersi u kobiet.
4. Udział w wykładzie otwartym na temat sztucznej inteligencji w codziennym życiu seniorów.

Zaplanowane w ramach programu działania oparte zostały na:
– wymianie dobrych praktyk, doświadczeń, form aktywności między seniorami,
– poznawaniu dziedzictwa kulturowego, kultywowaniu tradycji i promowaniu regionu,
– edukowaniu z zakresu prozdrowotnych postaw i propagowaniu hasła „Seniorze, badaj się, by żyć” ,
– podnoszeniu kompetencji z zakresu technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.

Uczestnicy projektu otrzymają także drobne upominki: małe plecaki turystyczne i smartbandy do mierzenia kroków podczas spacerów.

Nasz program łączy tradycję i historię z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Udział w nim umożliwi uczestnikom stać się seniorami przyszłości.

Menu