Aktualności

  1. Strona główna
  2. Aktualności

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 1-go Maja, Św. Józefa, Emilii Plater w Wałbrzychu, które odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17, ul. 1-go Maja 105.

Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

Bez kategorii
0
„Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych” to nazwa projektu, który w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, otrzymał z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 10 000,00 zł. Od czerwca do listopada 2024 roku grupa 20 seniorów, w tym Członkowie Wałbrzyskiej Rady Seniorów, Rad Seniorów…

Forum Rad Seniorów w Subregionie Wałbrzyskim

Seniorzy
0
„Starsi w oczach młodych”, „Jak nie stracić spontanicznej ciekawości świata?”, „Przedstawienie trybu i kryteriów wyboru członków do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego” to główne tematy majowego Forum Rad Seniorów, które zorganizowano tym razem w Wałbrzychu. Było to profesjonalne i przyjemne spotkanie z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Przewodniczącej Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego,…

Rada Seniorów w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Seniorzy
0
Majowe posiedzenie Wałbrzyskiej Rady Seniorów zorganizowano w Akademii Nauk Stosowanych. Członkowie Rady zostali serdecznie przyjęci przez Rektora Uczelni prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego, Prorektora ds. Rozwoju dr Małgorzatę Babińską oraz Dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aleksandrę Pawlak. W porządku obrad, oprócz  prowadzenia otwartej dyskusji na tematy bieżące związane z wałbrzyskim środowiskiem…

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że: dnia 30 kwietnia 2024 r., o godzinie 10:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – Platforma Microsoft Teams odbędzie się I spotkanie konsultacyjne dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i…

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że: dnia 23 kwietnia 2024 r., o godzinie 16:00, w Bibliotece przy ul. Kasztelańskiej 7 odbędzie się ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu – I dyskusja publicznadnia…

Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

Bez kategorii, Seniorzy
0
Znane są już wyniki Programu Wsparcia Rad Senioralnych na Dolnym Śląsku. Uchwałą Nr LXVIII/1452/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 roku, 21 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, pomoc finansową w formie dotacji celowych, na działania gminnych i powiatowych rad senioralnych. Gmina Wałbrzych, z dotacją w…

Spotkanie Informacyjne – Aktywny Dolny Śląsk

Powraca Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna VI edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Po raz szósty mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a…
Menu