Aktualności

  1. Strona główna
  2. Aktualności

Posiedzenie Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Seniorzy
0
Wczoraj, podczas pierwszego w Nowym Roku posiedzenia Wałbrzyskiej Rady Seniorów, do zespołu Rady dołączył aktywny społecznik Pan Leszek Solarek, przedstawiciel wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Od lat Prezes Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, ceniony działacz, animator życia kulturalnego, inicjator i organizator wielu wydarzeń skierowanych szczególnie do środowisk senioralnych. Witamy w zespole…

Konferencja kończącą projekt DraBiNa- drama, biografia, narracja. Innowacyjna, metoda aktywizacji osób starszych.

Bez kategorii, NGO
0
Fundacja Via Salutis jako partner projektu  “Drabina- drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych” serdecznie zaprasza na konferencję kończącą projekt Drabina: Drama, Biografia, Narracja Projekt skierowany był do edukatorów senioralnych z organizacji pozarządowych z całego kraju. Jego celem było wypracowanie innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych dla edukatorów, przeszkolenie edukatorów…

Wałbrzyska rewitalizacja przykładem dla innych miast

Bez kategorii
0
W ostatnich tygodniach mieliśmy przyjemność gościć w naszym mieście przedstawicieli urzędów marszałkowskich i gmin z województwa dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego, którzy odbywali wizyty studyjne po obszarze rewitalizacji. Naszym celem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z zakresu rewitalizacji wypracowanymi przez Gminę Wałbrzych. W trakcie spotkań zaprezentowaliśmy doświadczenia płynące z…

Kontrola wałbrzyskich organizacji pozarządowych – obowiązki NGO

NGO
0
PODSTAWA PRAWNA– ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Link do strony: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-19106389 Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, że do 30 grudnia 2022 roku, wałbrzyskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia oraz fundacje wpisane do KRS) mają obowiązek dostarczenia Oświadczenia, który wynika z zapisów ustawy z dnia 01…

Wałbrzyska moc pomocy!

NGO
0
Blisko 200 wolontariuszy wzięło udział w wyjątkowym wydarzeniu MOC POMOCY, które odbyło się wczoraj na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Wydarzenie zorganizowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu i Gminę Wałbrzych było wyrazem podziękowania dla wszystkich, którzy w ciągu roku poświęcają swój czas i zdolności na…

Ruszył nabór kandydatów, z grona wałbrzyskich NGO, do komisji konkursowych biorących udział w ocenie i opiniowaniu ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku

NGO
0
Drodzy Przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających i opiniujących złożone wnioski na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Jeśli masz doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Miejski w Wałbrzychu ocenia oferty konkursowe…
Menu