Aktualności

  1. Strona główna
  2. Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Konsultacje
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniach od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Gminnego Programu…

Mapa aktywności społecznej

NGO
0
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Wałbrzycha, do współtworzenia „mapy aktywności społecznej” naszego Miasta. Dzięki nadsyłanym przez Państwo informacjom publikujemy aktualizowany Wykaz wałbrzyskich organizacji pozarządowych, który służy promocji działalności lokalnych organizacji na rzecz Wałbrzycha i jego mieszkańców. Wykaz ułatwia także nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami wszystkim podmiotom, które są zainteresowane…

Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

NGO
0
Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na 3-letnią kadencję 2020-2023, w tym:1) czterech przedstawicieli Prezydenta, 2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej,3) ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów. Wybory przedstawicieli tzw. trzeciego sektora zostały przeprowadzone wczoraj w miejskim Ratuszu. Spośród 12 zgłoszonych kandydatów wybrano…

Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 23 czerwca 2020 r.

Konsultacje
0
Jedną z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), wskazaną w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r., było otwarte spotkanie konsultacyjne skierowane do interesariuszy rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 23.06.2020 r. w Centrum Nauki i…

Halo Aktywni 60+ w sieci

Seniorzy
0
Przez ostatnie tygodnie, działania dla seniorów – wolontariuszy w ramach Wałbrzyskiego Centrum Telefonicznego zostały przeniesione do Internetu. Konsultacje, szkolenia oraz wymiana spostrzeżeń odbywały się wirtualnie dzięki aplikacji WhatsApp oraz portalom społecznościowym, m.in. Facebook. Ponadto na platformie Zoom zostało przeprowadzonych kilka połączeń dzięki, którym wszyscy wolontariusze mogli jednocześnie się zobaczyć i…

Ruszył Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

NGO
0
1 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! Macie pomysł na działania lokalne?Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych…

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

NGO
0
Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), działające na terenie Wałbrzycha do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego…

Mikrogranty przyznane!

Bez kategorii
0
Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 11 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy pracowników Biura Rewitalizacji…
Menu