Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

  1. Strona główna
  2. Bez kategorii
  3. Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych

Znane są już wyniki Programu Wsparcia Rad Senioralnych na Dolnym Śląsku. Uchwałą Nr LXVIII/1452/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 roku, 21 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, pomoc finansową w formie dotacji celowych, na działania gminnych i powiatowych rad senioralnych.

Gmina Wałbrzych, z dotacją w wysokości 10 tys. zł , znajduje się w gronie finalistów. Wkrótce poznamy szczegóły realizacji dofinansowanego projektu, zainicjowanego przez Wałbrzyską Radę Seniorów pn. „Senior przyszłości – program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych.”

Zaplanowane w ramach programu działania oparte zostały na:
– wymianie dobrych praktyk, doświadczeń, form aktywności między Członkami Wałbrzyskiej Rady Seniorów, Rady Seniorów z Mieroszowa i Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Walimia,
– poznawaniu dziedzictwa kulturowego, kultywowaniu tradycji i promowaniu regionu,
– edukowaniu z zakresu prozdrowotnych postaw i propagowaniu hasła „Seniorze, badaj się, by żyć” ,
– podnoszeniu kompetencji z zakresu technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.

Zrealizowane propozycje pozwolą seniorom na zwiększenie dostępności do aktywności społecznej, umożliwią uświadomienie potrzeby partycypacji osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w życiu społecznym oraz zapobiegną wykluczaniu środowiska senioralnego. Ponadto umożliwią bezpłatny udział w edukacji prozdrowotnej oraz z zakresu sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Dzięki programowi seniorzy szanujący regionalność i dziedzictwo kulturowe, będą mogli także przetestować elementy świata nowoczesnego i sztucznej inteligencji, który chcą poznać, zrozumieć i wykorzystywać w życiu codziennym. Łącząc tradycję i historię z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi staną się seniorami przyszłości.

Menu