Rada Seniorów w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Rada Seniorów w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Majowe posiedzenie Wałbrzyskiej Rady Seniorów zorganizowano w Akademii Nauk Stosowanych. Członkowie Rady zostali serdecznie przyjęci przez Rektora Uczelni prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego, Prorektora ds. Rozwoju dr Małgorzatę Babińską oraz Dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aleksandrę Pawlak.

W porządku obrad, oprócz  prowadzenia otwartej dyskusji na tematy bieżące związane z wałbrzyskim środowiskiem senioralnym, Członkowie mieli możliwość zwiedzenia Akademii, w tym: Sali Kominkowej, Sali Zielonej, Sali Senatu, Gabinetów Rektora i Prorektora, Klubu Studenckiego „Pod Papugami”. Obejrzeli także bardzo dobrze wyposażone zabytkowe sale wykładowe, w których prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku pielęgniarstwa, technik dentystycznych, kosmetologii, architektury wnętrz i administracji.

Spotkanie Rady Seniorów z władzami Uczelni zapoczątkowało systematyczną współpracę w zakresie realizowania działań na rzecz wałbrzyskich seniorów. Niebawem Członkowie poinformują o planowanym wspólnym przedsięwzięciu.

Link do strony wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych: https://www.ans.edu.pl/kandydat

Menu