Forum Rad Seniorów w Subregionie Wałbrzyskim

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Forum Rad Seniorów w Subregionie Wałbrzyskim

„Starsi w oczach młodych”, „Jak nie stracić spontanicznej ciekawości świata?”, „Przedstawienie trybu i kryteriów wyboru członków do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego” to główne tematy majowego Forum Rad Seniorów, które zorganizowano tym razem w Wałbrzychu.

Było to profesjonalne i przyjemne spotkanie z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Przewodniczącej Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego, umożliwiające seniorom wymianę informacji, doświadczeń i podyskutowania z prelegentkami na tematy bliskie najstarszym mieszkańcom miasta, m.in. o stereotypach seniorów, nieustającej ciekawości i aktywności seniorów oraz zbliżających się otwartych wyborach do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego, w której swojego przedstawiciela może mieć także Wałbrzych.

Menu