Informacje o projekcie

  1. Strona główna
  2. Pilotażowy Program Rewitalizacji
  3. Informacje o projekcie

Od września 2016 r. do marca 2020 r. Gmina Wałbrzych realizowała projekt pilotażowy pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu pilotażowego w Wałbrzychu wynosiła 4 746 500,00 zł. Realizując projekt Gmina Wałbrzych miała ambitny cel zintegrowania polityki planistycznej miasta z działaniami rewitalizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru mieszkalnictwa. W Wałbrzychu, w którym występuje znaczna degradacja tkanki mieszkaniowej oraz liczne pustostany niezbędne było wypracowanie skutecznej polityki takiego zagospodarowania i przekształcenia miasta, które sprzyjać będzie tworzeniu miasta atrakcyjnego do życia.

Duża skala potrzeb wymagała znacznych nakładów finansowych, których miastom brakuje. Wałbrzych już teraz może być wskazywany jako przykład miasta aktywnie poszukującego środków finansowych poprzez emisję obligacji przychodowych, niezwiększających obciążenia budżetu miasta. Działania te realizowano w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji.

W ramach projektu wykonano aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałbrzych, opracowano koncepcje urbanistyczne dla obszarów problemowych, dokumentację na potrzeby remontów kamienic oraz narzędzie informatyczne tzw. kalkulator efektywności ekonomicznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wypracowano działania wspierające samych mieszkańców wprowadzając funkcję „Latarnika Społecznego” czy program mikrograntów.

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania!

Menu