Rozpoczęła się druga kadencja Komitetu Rewitalizacji

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Spotkanie otworzyła Pani Justyna Pichowicz – kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, która przywitała nowy skład Komitetu oraz pożegnała Członków mijającej kadencji wręczając, w imieniu Prezydenta Wałbrzycha, podziękowania za aktywność społeczną, poświęcony czas i okazane zaangażowanie w działalność Komitetu…

Wyznaczono skład drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 290/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, powołał skład Komitetu Rewitalizacji w następującym składzie: Jacek Szwajgier – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;Zygmunt Krasuń – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;Roman Siedlecki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;Magdalena…

Rusza nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji

Do 23 kwietnia br. potrwa nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet jest forum dialogu między różnymi…

Do 6 kwietnia br. trwa nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

W poniedziałek, 22 marca, rozpoczyna się nabór na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Z początkiem maja 2021 r. upływa…
Menu