Rozlicz PIT 2021 w Wałbrzychu

NGO
0
Gmina Wałbrzych przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”, który ułatwi Podatnikom przekazanie 1% wałbrzyskim organizacjom pożytku publicznego (OPP) przy rozliczaniu PIT w 2021 roku. W ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który umożliwia organizacjom pożytku publicznego efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, uprzejmie informujemy wałbrzyskie OPP o możliwości przygotowania, przez Instytut Wsparcia…

Konkursy dla NGO

NGO
0
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki w 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się: tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2021 w : zobacz

Pomaganie w Wałbrzychu w czasach pandemii

NGO
0
Pomimo zachowywania dystansu społecznego, noszenia maseczek zasłaniających uśmiechy, izolowania się od siebie, chęć czynienia dobrych inicjatyw i niesienia pomocy innym przekroczyła przeciętny wskaźnik. Przebywając w domu można również pomagać i to na kilka sposobów. Organizacje pozarządowe dzielą się z nami empatią i propozycjami, a Internet zawiesza się od rozpowszechnianych pomocowych…

Ruszył nabór do konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

NGO
0
Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już po raz dziewiąty Fundacja pragnie zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym. Do współpracy Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu dofinansowane…

Bezpłatne konsultacje wniosków do programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

NGO
0
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje na bezpłatne konsultacje w ramach drugiego konkursu dotacyjnego w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Nabór wniosków na projekt tematyczne ogłosiła…

Ruszył nabór na kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2021 roku.

NGO
0
Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2021 roku. Właśnie ruszył nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona specjalistów oraz  ekspertów, którzy będą wspierać Urząd Miejski w Wałbrzychu, m.in. w opiniowaniu, ocenianiu i podziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na…

Wspólnie dbamy to czyste mury mamy!

NGO
0
Od 2 miesięcy wolontariusze Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Straż Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizują projekt, który jest odpowiedzią na panującą w mieście dewastację elewacji kamienic. Do akcji włącza się  coraz więcej różnych środowisk i społeczności lokalnych, dla których poprawa wizerunku, zniszczonych przez graficiarzy, obiektów jest…

Szkolenie dla NGO

NGO
0
Gmina Wałbrzych i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie pt. „Dostępność działań NGO – NGO bez barier, czyli jak zapewnić dostępność działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Szkolenie jest odpowiedzią na wymogi ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które mają obowiązywać najpóźniej od 2021…

Tworzymy bazę wałbrzyskich zasobów w czasie pandemii

NGO
0
Tworzymy bazę wałbrzyskich zasobów do wykorzystania w czasie pandemii koronawirusa. Przyłącz się! W obecnej, pandemicznej sytuacji, wałbrzyskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, MOPS i UM włączają się do walki z Covid-19. Powstaje i aktualizowana będzie w razie konieczności, baza wałbrzyskich zasobów. Dzięki utworzonej bazie, dowiemy się, jakie zasoby konkretnej organizacji/grupy nieformalnej/instytucji…
Menu