Rozliczamy PIT za 2023 rok w Wałbrzychu

NGO
0
Urząd Miejski w Wałbrzychu uzyskał dostęp do przygotowanej, w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” – aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego (OPP) przy wykorzystaniu 1,5% podatku za 2023 rok. Zapraszamy Państwa do skorzystania z programu, który umożliwia szybki i łatwy wybór wałbrzyskiej organizacji pożytku publicznego i…

Moc Pomocy 2023

NGO
0
Wczoraj na terenie Starej Kopalni około 200 wałbrzyskich wolontariuszy wzięło udział w niezwyczajnym wydarzeniu MOC POMOCY 2023. Spotkanie zorganizowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu i Gminę Wałbrzych było symbolicznym podziękowaniem dla wszystkich, którzy w ciągu roku poświęcali swój czas na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W wydarzeniu, oprócz…

Drugi człowiek zmienia wszystko!

NGO, Seniorzy
0
Ponad 400 tysięcy osób w wieku 80+ w Polsce zmaga się z osamotnieniem – jest to więcej, niż liczba mieszkańców tak dużych miast, jak Szczecin czy Lublin. Kim są? Z czym mierzą się na co dzień? Stowarzyszenia mali bracia Ubogich (mbU) publikuje raport z badania “Samotność wśród osób 80+”: Samotność…

Spotkanie na temat FIO

NGO
0
W dniu 15 listopada br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ul. Wrocławskiej 102 w Wałbrzychu, zorganizowano bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze, na którym omawiano dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył NOWEGOFIO, m.in. Priorytetów w ramach programu, zasad oraz kryteriów pozyskania środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, instrukcji napisania wniosku w…

Rozpoczął się nabór kandydatów, z grona wałbrzyskich NGO, do komisji konkursowych, które będą oceniały i opiniowały wnioski na realizację zadań publicznych złożone w 2024 roku

NGO
0
Szanowni Przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających i opiniujących złożone wnioski na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Jeśli masz doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Miejski w Wałbrzychu ocenia oferty konkursowe…

Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

NGO
0
Od dnia 11.10.2023 roku rozpoczyna się konsultowanie, przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe, projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na…

Inauguracyjne spotkanie Rady Pożytku

NGO
0
Miniona środa (27 września 2023 r.) należała do wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Z inicjatywy dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha zorganizowano spotkanie inauguracyjne połączone z I posiedzeniem Członków Rady Pożytku powołanych na lata 2023 – 2026. Na spotkanie także zaproszono Członków ustępującej Rady, którym wręczono oficjalne listy z podziękowaniem za aktywną…

Przedstawiciele wałbrzyskich ngo-sów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrani

NGO
0
Szesnastu członków zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na kolejną kadencję obejmującą lata 2023 – 2026, w tym: 1. ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów;2. czterech przedstawicieli Prezydenta, wskazanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha; 3. czterech przedstawicieli Rady Miejskiej, wskazanych przez Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha.…

Rozpoczął się nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

NGO
0
Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), działające na terenie Wałbrzycha do zgłaszania kandydatek i kandydatów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu…
Menu