Przedstawiciele wałbrzyskich ngo-sów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrani

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Przedstawiciele wałbrzyskich ngo-sów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrani

Szesnastu członków zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu na kolejną kadencję obejmującą lata 2023 – 2026, w tym:

1. ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów;
2. czterech przedstawicieli Prezydenta, wskazanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha;
3. czterech przedstawicieli Rady Miejskiej, wskazanych przez Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W dniu 28 czerwca 2023 roku w wałbrzyskim Ratuszu przeprowadzono wybory przedstawicieli tzw. trzeciego sektora. Spośród 10 zgłoszonych do głosowania kandydatów wybrano 8, którzy zdobyli największą liczbę głosów. Wśród nich są zarówno nowe nazwiska, które do tej pory nie pracowały społecznie w Radzie Pożytku, jak i znane twarze, kontynuujące swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz NGO.

Na wrzesień 2023 roku zaplanowane jest inauguracyjne posiedzenie Rady w nowym i pełnym składzie. Poznamy nazwiska przedstawicieli Prezydenta oraz Rady Miejskiej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonieni na Zebraniu Wyborczym do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2023 – 2026:
Hoppe Łukasz – Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży,
Łosobik Sylwia – Fundacja Czerwona Linia,
Borowska Grażyna – Wałbrzyskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz”,
Maląg Karolina – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu,
Pawłowska Ilona – Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „AZYMUT“,
Radłowska Wanda – Stowarzyszenie „Radość Życia”, Zywar Magdalena – Fundacja „Wałbrzych 2000“,
Rymarowicz Anna – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Menu