Spotkanie na temat FIO

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Spotkanie na temat FIO

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ul. Wrocławskiej 102 w Wałbrzychu, zorganizowano bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze, na którym omawiano dwa tematy.

Pierwszy z nich dotyczył NOWEGOFIO, m.in. Priorytetów w ramach programu, zasad oraz kryteriów pozyskania środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, instrukcji napisania wniosku w generatorze wniosków oraz potencjalnych pomysłów do realizacji.

Drugi temat dotyczył OFERTY DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzonego przez Forum Aktywności Lokalnej i Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, która obejmuje, m.in. bezpłatne doradztwo, konsultacje, wspieranie podmiotów przy pozyskiwaniu dotacji oraz wspieranie pomostowe.

W dyskusji poprowadzonej przez Panią Joanne Juras (FRES) udział wzięło kilka organizacji pozarządowych z Wałbrzycha oraz Świdnicy.

Bezpłatne spotkanie zrealizowano w ramach projektu “Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2023-2026”.

Menu