Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu, które odbędzie się 5 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej – sala konferencyjna, ul. Kilińskiego 1.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały Nr LXVI/693/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu. Granice planu zostały określone w załączniku graficznym do ww. uchwały, która jest…

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2023 r. do 29 września 2023 r. Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego…

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i Alei Podwale w Wałbrzychu, które odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w Multimedialnej Filii Bibliotecznej – Podzamcze, ul. Kasztelańska 7.

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 16:00 w Bibliotece pod Atlantami, ul. Rynek 9.

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu, które odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 16:00 w Bibliotece pod Atlantami, ul. Rynek 9.

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do Uchwały Nr XXVI/268/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru…

Seminarium: Prezentacja wstępnych założeń uchwały krajobrazowej

Zapraszamy do udziału w seminarium online: Prezentacja wstępnych założeń uchwały krajobrazowej, które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w godz. 14:00-16:00. Chęć udziału w seminarium należy zgłosić do 15.06.2021 r. za pośrednictwem maila na adres: planowanie@um.walbrzych.pl . Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z seminarium. Link do transmisji dostępny będzie na…

15 czerwca zostanie wyłożony do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 15 czerwca do 6 lipca br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek…

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu, które odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 na platformie Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo do 26.04.2021 r. na adres: l.wronska@um.walbrzych.pl z podaniem imienia,…
Menu