Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że: dnia 30 kwietnia 2024 r., o godzinie 10:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – Platforma Microsoft Teams odbędzie się I spotkanie konsultacyjne dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i…

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że: dnia 23 kwietnia 2024 r., o godzinie 16:00, w Bibliotece przy ul. Kasztelańskiej 7 odbędzie się ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu – I dyskusja publicznadnia…

Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że: dnia 21 lutego 2024 r., o godzinie 16:00, w Bibliotece przy ul. Kasztelańskiej 7 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu – I dyskusja publiczna dnia…

Ogłoszenie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

OGŁOSZENIE o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr LV/600/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i Alei Podwale w Wałbrzychu, które odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w Multimedialnej Filii Bibliotecznej – Podzamcze, ul. Kasztelańska 7.

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu, które odbędzie się 5 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej – sala konferencyjna, ul. Kilińskiego 1.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały Nr LXVI/693/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu. Granice planu zostały określone w załączniku graficznym do ww. uchwały, która jest…

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2023 r. do 29 września 2023 r. Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego…

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i Alei Podwale w Wałbrzychu, które odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w Multimedialnej Filii Bibliotecznej – Podzamcze, ul. Kasztelańska 7.

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 16:00 w Bibliotece pod Atlantami, ul. Rynek 9.
Menu