Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Konkurs
0
Informujemy, że ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Wnioski należy składać w terminie do 28 czerwca 2021 r. pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (Kancelaria Ogólna). Wszystkie niezbędne…

Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!

Konkurs
0
Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest…

Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

Konkurs
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Rodzaj zadania: Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych…

„Zielona Ławeczka” – VII edycja konkursu grantowego!

Konkurs
0
Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim podwórku/osiedlu i złóżcie wniosek. WYSTARCZY zarejestrować zespół  i do 6 czerwca 2021 r. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT. Jest szansa na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1 950,00 zł. W jego skład wchodzi: dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów…

Konkurs na mural unieważniony!

Konkurs
0
Z uwagi na zastrzeżenia, które zostały zgłoszone przez podmioty trzecie w trakcie trwania konkursu, co do jednej z prac, wskazujące na wykorzystanie w niej elementów cudzych utworów w sposób naruszający prawo Organizator konkursu podjął decyzję o unieważnieniu konkursu. Wyrażamy ubolewanie z powodu nierozstrzygnięcia konkursu, ale liczne wątpliwości natury etycznej jak…

Drugi etap konkursu na Mural na Placu Górnika za nami

Konkurs
0
W dniach 17-22.11.2020 r. odbyło się głosowanie internetowe na 3 projekty, które przeszły do 2 etapu konkursu na „Mural na Placu Górnika”. W głosowaniu mieszkańców 1 miejsce zajął projekt autorstwa Dawida Celeka i Tomasza Smieszkoła pt. „Dziedzictwo”, który otrzymał 1299 głosów. Z ilością głosów 406 – 2 miejsce zajął Pan…

Głosujemy na mural na Placu Górnika!

Konkurs
0
Zakończyliśmy 1 etap oceny projektów w ramach konkursu na  „Mural na Placu Górnika”. Do konkursu wpłynęło 9 prac, które ocenione zostały przez Komisję Konkursową w składzie: 1) Piotr Micek – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Przewodniczący Komisji2) dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta 3) dr hab. Jacek Jarczewski, prof. Akademii…

Konkurs! Mural na Placu Górnika

Konkurs
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu pn. „Mural na Placu Górnika” inspirowanego i promującego Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który zostanie wykonany na elewacji budynku znajdującego się w Wałbrzychu przy Placu Górnika. Tematyka muralu powinna…

Ruszyła XI edycja Funduszu Toyoty

Konkurs
0
Wczoraj (7 września) wystartowała kolejna edycja Funduszu Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat” – na realizację projektów w 2021r.W tym roku działaniami objęty został większy obszar:– 23 gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej – 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)Budżet konkursu wynosi:> dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 100.000 zł – 5-6…
Menu