Konkurs! Mural na Placu Górnika

  1. Strona główna
  2. Konkurs
  3. Konkurs! Mural na Placu Górnika

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu pn. „Mural na Placu Górnika” inspirowanego i promującego Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który zostanie wykonany na elewacji budynku znajdującego się w Wałbrzychu przy Placu Górnika. Tematyka muralu powinna wpisywać się w przestrzeń architektoniczną miasta tworząc oryginalną kompozycję plastyczną dotyczącą Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu – największej atrakcji poprzemysłowej w Polsce, mieszczącej się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” (Thorez”).
Mural powinien budzić pozytywne emocje wśród mieszkańców miasta i gości. Mural powinien prezentować Wałbrzych jako miasto nawiązujące do tradycji wałbrzyskiego górnictwa węglowego (jego historię i kulturę) oraz informować o zabytku Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, a także zespoły autorskie złożone z kilku osób. Zespół autorski winien wskazać reprezentanta upoważnionego do występowania wobec Organizatora w imieniu jego członków. Członkowie zespołu autorskiego muszą być związani ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, pod warunkiem, że poszczególni członkowie w/w zespołu nie wezmą udziału w Konkursie jako indywidualni uczestnicy.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 PLN brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Gminy Wałbrzych: www.walbrzych.eu i www.rewitalizacja.walbrzych.pl.

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

  • Justyna Pichowicz, tel. 74 64 44 710
  • Agnieszka Torzecka, tel. 74 64 44 711 e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Menu