Spotkanie Informacyjne – Aktywny Dolny Śląsk

  1. Strona główna
  2. Spotkania informacyjne
  3. Spotkanie Informacyjne – Aktywny Dolny Śląsk

Powraca Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna VI edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Po raz szósty mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Pula środków przeznaczona w tym roku na Dolnośląski Budżet Obywatelski wynosi 3 mln złotych.

Tak jak w poprzednich edycjach Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław.

W tym roku w ramach programu będzie można zgłaszać projekty z pięciu obszarów tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Na każdy z pięciu obszarów tematycznych przeznaczonych zostało po 600 tysięcy złotych, każdy projekt będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 tysięcy złotych dofinansowania.

Więcej informacji o Dolnośląskim Budżecie Obywatelskim znajduje się na stronie: www: https://aktywny.dolnyslask.pl/

Na Dolnym Śląsku zorganizowane zostaną cztery spotkania informacyjne dotyczące Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Spotkania odbędą się w Jeleniej Górze, Legnicy, we Wrocławiu i Wałbrzychu.

Wałbrzyszan zapraszamy w dniu 14 marca, do Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rynek 6, w godzinach 10.30 – 12.00.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu – z zaznaczeniem miejsca, np. Wałbrzych, należy przysyłać na adres: aktywny@dolnyslask.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wysłanie zgłoszenia nie będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w spotkaniu – informacja przesyłana będzie na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

Menu