Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że:

  • dnia 23 kwietnia 2024 r., o godzinie 16:00, w Bibliotece przy ul. Kasztelańskiej 7 odbędzie się ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu – I dyskusja publiczna
  • dnia 25 kwietnia 2024 r., o godzinie 16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – Platforma Microsoft Teams odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu – II dyskusja publiczna.

W przypadku chęci rejestracji swojego udziału w II dyskusji publicznej, prosimy zgłaszać się w terminie do 24.04.2024 r. na adres: planowanie@um.walbrzych.pl, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie do dyskusji.

Menu