Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha przyjęta!

GPR
0
Podczas 70-tej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha Radni przyjęli aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku.Program Rewitalizacji Wałbrzycha został przygotowany w oparciu o ustawę o rewitalizacji i obejmuje sześć podobszarów rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto i Podgórze zamieszkiwane przez niemal…

Nabór propozycji projektów do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

GPR
0
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz w odpowiedzi na zgłaszane do UM Wałbrzych wnioski od zarządców budynków, termin naboru propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 -2025 zostaje przedłużony do 22 listopada 2021 r. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie przypominamy, aby propozycje projektów na przygotowanych FORMULARZACH należy dostarczać zarówno drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl oraz w wersji papierowej…

Gmina Wałbrzych przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

GPR
0
Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można zapoznać się z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały nr XL/450/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Treść obwieszczenia dostępna jest tutaj>>> Wobec powyższego…
Menu