Gmina Wałbrzych przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

GPR
0
Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można zapoznać się z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały nr XL/450/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Treść obwieszczenia dostępna jest tutaj>>> Wobec powyższego…
Menu