Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. GPR
  3. Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywa do 2030 roku, jak również przekazuje do wiadomości Raport z z opiniowania projektu zmiany GPR Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku oraz projekt dokumentu po zakończonym procesie konsultacji społecznych i opiniowaniu.

Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Proces opiniowania projektu zmiany GPR Miasta Wałbrzycha miał na celu uzyskanie opinii, zebranie uwag oraz zaangażowanie organów administracji publicznej i innych podmiotów do udziału w procesie tworzenia dokumentu.

Menu