Nabór propozycji projektów do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

  1. Strona główna
  2. GPR
  3. Nabór propozycji projektów do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz w odpowiedzi na zgłaszane do UM Wałbrzych wnioski od zarządców budynków, termin naboru propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 -2025 zostaje przedłużony do 22 listopada 2021 r. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie przypominamy, aby propozycje projektów na przygotowanych FORMULARZACH należy dostarczać zarówno drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl oraz w wersji papierowej opieczętowanej i podpisanej (w przypadku formy papierowej, liczy się data stempla pocztowego).

Menu