Rekrutacja do Senioralnego Centrum Telefonicznego

Już 30 marca 2020 r. swoje działanie rozpocznie Senioralne Centrum Telefoniczne prowadzone przez seniorów-wolontariuszy. Chcesz włączyć się w tworzenie Centrum – zgłoś się! W dniach 10-28 lutego 2020 r. prowadzony jest nabór na wolontariuszy. Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: http://cds.krakow.pl/halo_aktywni i przesłać na adres: halo@cds.krakow.pl…

Akcja rewitalizacja działa(ń) – kalendarz wydarzeń

Rewitalizacja
0
Przedstawiamy Wam kalendarz działań rewitalizacyjnych, abyście mogli uczestniczyć w działaniach organizowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji naszego miasta. Kalendarz będziemy prezentować co miesiąc z nadzieją, że pomoże to w zaplanowaniu czasu na działania oraz pozwoli na dobór inicjatyw dla siebie. Legenda z opisem działań majowych: Działanie w ramach wałbrzyskich mikrograntów. Projekt pn. „Cyperprzemoc”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Nasza Jedynka, ma na celu organizację spotkań…

Wysprzątany i ukwiecony Wałbrzych!

Rewitalizacja
0
Aktywne włączanie się pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego do akcji „Czysty i zielony Wałbrzych” stało się tradycją. W tegorocznej edycji, 27 kwietnia br., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin, wspólnie z Nimi, Radą Wspólnoty Samorządowej oraz Partnerstwem Lokalnym upiększony został plac zabaw przy ul. A. Grottgera. Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy w naszej inicjatywie integrującej mieszkańców, którym wizerunek Miasta…

Poznajemy się i dzielimy doświadczeniami

Rewitalizacja
0
„Poznajmy się i podzielmy doświadczeniami” – pod takim hasłem przedstawiciele sześciu wałbrzyskich Partnerstw Lokalnych działających na podobszarach rewitalizacji spotkali się 20 marca w zaprzyjaźnionej Starej Kopalni. Organizatorem spotkania było Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Wałbrzychu, a pomysłodawcą działające w Śródmieściu Partnerstwo Eπcentrum. Z przyjemnością piszemy, że był to bardzo dobry pomysł! Całość była poświęcona przedstawieniu działalności każdego…

“Zmień widok za oknem” w dzielnicy Sobięcin

Rewitalizacja
0
Wolontariusze Stowarzyszenia „Azymut” w ramach realizowania strategicznej misji pn. :„Zmień widok za oknem” odświeżyli elewacje budynków w dzielnicy Sobięcin. W ruch poszły pędzle, wałki i szpachelki. Oprócz wolontariuszy, z zaangażowaniem pracowali również aktywni mieszkańcy Sobięcina, dla których hasło „Czysty i zielony Wałbrzych” ma ogromne znaczenie. Po raz kolejny zwracamy się z apelem o uszanowanie pracy wolontariuszy i mieszkańców dzielnicy, a przede wszystkim o zwracanie uwagi wandalom,…

Rozpoczynamy nabór na wałbrzyskie “mikrogranty”

Rewitalizacja
0
Podobnie jak w roku ubiegłym, do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych oraz lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha. “Mikrogranty” będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły…

Wałbrzyskie mikrogranty wyzwalają społeczną energię

Rewitalizacja
0
Wakacyjne warsztaty poznawczo-edukacyjne o poezji M. Jachimowicza i wspólna praca wałbrzyszan na rzecz zmiany widoku za oknem, to kolejne działania podejmowane w ramach realizacji zadań publicznych. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Stowarzyszenie Edukacyjno – Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „AZYMUT” i ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej realizują swoje pomysły dzięki pozyskanej dotacji, przyznanej przez Prezydenta Wałbrzycha, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,…

Kolejna wizyta studencka za Nami

Rewitalizacja
0
Wczoraj Biuro ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu miało po raz kolejny okazję gościć grupę studentów. Tym razem była to grupa z Instytutu Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wizyta miała na celu zapoznaniu młodych ludzi z zagadnieniami miejskimi dotyczącymi rewitalizacji oraz przedstawienie problematyki Wałbrzycha jako miasta poprzemysłowego, z tendencją do kurczenia się. Podczas wizyty przedstawiono główne…

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego poznali wałbrzyską rewitalizację

Rewitalizacja
0
Wczoraj, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta gościło w Wałbrzychu grupę 45 studentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach ćwiczeń terenowych po regionie „Sudety”. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze specyfiką regionu, ze szczególnym naciskiem na aktualną problematykę relacji człowiek-środowisko i problemy rozwoju…

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Rewitalizacja
0
Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie otworzyła Pani Justyna Pichowicz – kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta, która przybliżyła zebranym funkcję i rolę Komitetu, a także omówiła dotychczasowe prace nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Członkowie Komitetu omówili kwestie dalszej współpracy oraz wymienili się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami nt. działań dotychczas realizowanych w mieście. Wałbrzyski…
Menu